حسین مداحی
Header
070-498 exam, 600-460 exam, 70-462 exam, N10-006 exam, 070-410 exam, 70-341 exam, BCCPP exam, 1Z0-051 exam, M2090-626 exam, S90-01A exam, C_TAW12_731 exam, 312-49V8 exam, C2170-051 exam, TB0-123 exam, CD0-001 exam, 1Z0-052 exam, CISSP exam, 70-385 exam, 2V0-621D exam, EX200 exam, 210-060 1V0-601 070-646 70-410 CRISC 642-742 300-115 MB2-707 C_TSCM62_66 CBAP 210-065 HP2-H33 642-999 300-080 200-550 070-480 70-346 CSSBB MB6-704 | S90-03A | MB0-001 | PR000041 | 070-489 | MB7-701 | GPEN | GCFA | C2180-401 | PK1-003 | C4040-251 | CSSGB | 100-101 | 210-451 | 9L0-066 | 70-498 | 299-01 | S90-09A | 70-489 | 1Z0-068 | C2010-595 | MB5-705 | 1Z0-064 | C4040-250 | C_HANATEC_10 | E20-260 | VCP-550 | CV0-001 | ICGB | 2V0-620 | VCAD510 | 301B | C_TSCM52_66 | 70-467 | 74-697 | SK0-003 | 300-070 | SY0-401 | 70-463 | OMG-OCUP-300 | 70-243 | CAS-002 | C_TAW12_740 | MB2-704 | S90-08A | 1Z0-060 | 1Z0-457 | A2010-597 | C_TADM51_731 | IIA-CIA-PART2/ 300-101/ 640-916/ 98-368/ 70-533/ PGMP/ 070-347/ HP0-Y50/ 810-403/ 1Z0-062/ 400-101/ 1Z0-408/ EADP10/ 101-01/ 70-465/ 70-347/ 117-300/ LOT-956/ 70-384/ 070-462/ 1Z0-470/ LX0-104/ 640-875/ CGEIT/ 1Y0-301/ MOFF/ 1Y0-351/ AWS-SysOps/ 3I0-012/ C2020-012/ 500-451/ PK0-003/ 70-488/ 700-501/ 1Y0-201/ 98-367/

آنان که علی را دوست نمی دارند …

مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست حسین مداحی در دسته‌بندی نشده

روزی با برادرش به دیوار کعبه تکیه داده بود .نشسته بودند و صحبت می کردند .پیرمردی آمد و به پیامبر سلام کرد و گفت :
سلام بر تو ای رسول خدا .
پیامبر جواب سلامش را دادند .
آن پیر گفت :
یا رسول الله برای من دعا کنید تا خدا از سر تقصیر من گذشته و مرا عفو نماید .
پیامبر در پاسخ به او فرمدند :
تا توبه نکرده و آن کاری باید انجام دهی را انجام ندهی خداوند از تو نخواهد گذشت .
آن پیر خداحافظی کرد و رفت .
پیامبر کرم به برادر خویش حضرت علی علیه السلام فرمودند :
علی جان ! آیا این پیر را شناختی ؟
امیرمومنان عرض کردند :
نه یا رسول الله اورا نشناختم اما که بود که وقتی دیدمش  حس خوبی نسبت به او نداشتم .
پیامبر فرمودند : علی جان این پیر شیطان بود .

امیر مومنان تا این مطلب را شنیدند به سمت شیطان حمله ور شده و او را به زمین زده و فرمودند : تو را خواهم کشت .
شیطان گفت : یا علی ! خداوند مرا تا روز قیامت مهلت داده است پس تو هم مرا نمکیشی فقط مهلت می خواهم تا جمله ای به تو بگویم و آن اینکه من تو را دوست دارم. سپس شیطان گفت :

یا علی هرکس تو را دوست نداشته باشد بداند که در شب انعقاد نطفه اش من با پدرش شریک بوده ام .

 

 

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 و یا پاسخ بگذارید در صورت تمایل، بازتاب بفرستید.

۷ پاسخپاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.