حسین مداحی
Header
070-498 exam, 600-460 exam, 70-462 exam, N10-006 exam, 070-410 exam, 70-341 exam, BCCPP exam, 1Z0-051 exam, M2090-626 exam, S90-01A exam, C_TAW12_731 exam, 312-49V8 exam, C2170-051 exam, TB0-123 exam, CD0-001 exam, 1Z0-052 exam, CISSP exam, 70-385 exam, 2V0-621D exam, EX200 exam, 210-060 1V0-601 070-646 70-410 CRISC 642-742 300-115 MB2-707 C_TSCM62_66 CBAP 210-065 HP2-H33 642-999 300-080 200-550 070-480 70-346 CSSBB MB6-704 | S90-03A | MB0-001 | PR000041 | 070-489 | MB7-701 | GPEN | GCFA | C2180-401 | PK1-003 | C4040-251 | CSSGB | 100-101 | 210-451 | 9L0-066 | 70-498 | 299-01 | S90-09A | 70-489 | 1Z0-068 | C2010-595 | MB5-705 | 1Z0-064 | C4040-250 | C_HANATEC_10 | E20-260 | VCP-550 | CV0-001 | ICGB | 2V0-620 | VCAD510 | 301B | C_TSCM52_66 | 70-467 | 74-697 | SK0-003 | 300-070 | SY0-401 | 70-463 | OMG-OCUP-300 | 70-243 | CAS-002 | C_TAW12_740 | MB2-704 | S90-08A | 1Z0-060 | 1Z0-457 | A2010-597 | C_TADM51_731 | IIA-CIA-PART2/ 300-101/ 640-916/ 98-368/ 70-533/ PGMP/ 070-347/ HP0-Y50/ 810-403/ 1Z0-062/ 400-101/ 1Z0-408/ EADP10/ 101-01/ 70-465/ 70-347/ 117-300/ LOT-956/ 70-384/ 070-462/ 1Z0-470/ LX0-104/ 640-875/ CGEIT/ 1Y0-301/ MOFF/ 1Y0-351/ AWS-SysOps/ 3I0-012/ C2020-012/ 500-451/ PK0-003/ 70-488/ 700-501/ 1Y0-201/ 98-367/

امام حسین،سند و پشتوانه ی قرآن/ ۳۴ روز تا کربلا / آوای حیوانات هر کدام به چه معنا ؟!

مهر ۱۱ام, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست حسین مداحی در دسته‌بندی نشده

طی حدیثی طولانی که محمد بن ابراهیم آنرا نقل کرده است ، امام حسین علیه السلام در سنین کودکی در پاسخ به سائلی که از آوای حیوانات از ایشان پرسیده شد ، اینگونه فرمودند :
هرگاه کرکس صدا کند مى گوید: اى فرزند آدم ! هر چه مى خواهى زندگى کن که سرانجام آن مرگ است .
هرگاه باز شکارى صدا کند مى گوید: اى داناى پنهانیها، اى برطرف کننده گرفتاریها.
هرگاه طاووس صدا کند مى گوید: اى مولاى من ! به خود ستم کردم و به (زیبایى و) آراستگى خود مغرور شدم ، مرا ببخشاى .
هرگاه دراج صدا کند مى گوید: خداى رحمان ، بر عرش استیلا یافت .
هرگاه خروس صدا کند مى گوید: هر که خدا را بشناسد یاد او را فراموش ‍ نمى کند.
هرگها مرغ قد قد کند مى گوید: اى خداى حق ! تو حقى و سخن تو حق است ، اى الله ، اى حق .
هرگاه باز چه صدا کند مى گوید: به خدا و روز پسین ((قیامت )) ایمان آوردم .
هرگاه مرغ گوشت ربا صدا کند مى گوید: بر خدا توکل کن تا روزى داده شوى .
هرگاه عقاب صدا کند مى گوید: هر که خدا را فرمان برد، به سختى نیفتد.
هرگاه شاهین صدا کند مى گوید: پاک و منزه است خدا بطور قطع ، بطور قطع .
هرگاه جغد صدا کند مى گوید: دورى از مردم ، انس (و خرمى ) است .
هرگاه کلاغ صدا کند مى گوید: اى روزى رسان ! روزى حلال برسان .
هرگاه درنا صدا کند مى گوید: بارالها! مرا از دشمنم نگهدار.
هرگاه لک لک صدا کند مى گوید: هر که از مردم خلوت گزیند از آزارشان مى رهد.
هرگاه اردک صدا کند مى گوید: آمرزش تو، اى خدا، آمرزش تو.
هرگاه هدهد صدا کند مى گوید: چه بدبخت است آنکه نافرمانى خدا کند.
هرگاه قمرى صدا کند مى گوید: اى داناى نهانها و رازها، اى خدا!
هرگاه دبسى { پرنده کوچک شیره خرمایى رنگى که از انواع کبوتران صحرایى است /احتمالا یا کریم باشد. } صدا کند مى گوید: تو همان ذات کامل مطلقى که هیچ معبود بحقى جز تو نیست ، اى خدا.
هرگاه کلاژه { پرنده ای سیاه و سفید از جنس کلاغ  } صدا کند مى گوید: پاک و منزه است آنکه هیچ پنهانى بر او پوشیده نیست .
هرگاه طوطى صدا کند مى گوید: هر که پروردگار خود را یاد کند گناهش ‍ بخشوده شود.
هرگاه گنجشک صدا کند مى گوید: از هر چه خدا را خشمگین کند از او بخشایش مى خواهم (یا از او بخشایش بخواه )
هرگاه بلبل صدا کند مى گوید: هیچ معبود بحقى جز خدا نیست ، این حق است ، این حق است .
هرگاه کبک صدا کند مى گوید: حق نزدیک است ، نزدیک .
هرگاه بلدرچین صدا کند مى گوید: اى فرزند آدم چه قدر از مرگ غافلى !
هرگاه باز شکارى صدا کند مى گوید: هیچ معبودى بحقى جز خدا نیست ، محمد رسول خداست ، و آل او برگزیدگان خدایند.
هرگاه فاخته (کوکو) صدا کند مى گوید: اى یکتا، اى یگانه ، اى بى همتا، اى بى نیاز پاینده .
هرگاه کلاغ سبز صدا کند مى گوید: اى مولاى من از آتش رهایم کن .
هرگاه چکاوک صدا کند مى گوید: سرورا! توبه هر مؤ من گنهکارى را بپذیر.
هرگاه ورشان {از انواع کبوتران صحرایى که بالاى دم او سفید است  } صدا کند مى گوید: اگر گناهم را نبخشایى بدبخت مى شوم .
هرگاه شفنین { در دو معنی آمده است . یکی ماهی چهارگوش و دیگری از انواع کبوتران است و هرگاه هر یک از نر و ماده آن دیگران را گم کند پیوسته تنها مى ماند تا بمیرد و نواى غم انگیزى دارد. } صدا کند مى گوید: هیچ نیرویى جز از خداى بلند قدر بزرگ نیست .
هرگاه شتر مرغ صدا کند مى گوید: هیچ معبودى جز خدا نیست .
هرگاه چلچله صدا کند سوره حمد را مى خواند و مى گوید: اى توبه پذیر توبه کنندگان ، اى خدا، ستایش از آن توست .
هرگاه زراقه صدا کند مى گوید: هیچ معبود بحقى جز خداى یگانه نیست .
هرگاه بره صدا کند مى گوید: مرگ ، براى پند آموزى بس است .
هرگاه بزغاله صدا کند مى گوید: مرگ مهلتم نمى دهد، از اینرو گناهم اندک است .
هرگاه شیر غرش کند مى گوید: امر خدا مهم است ، مهم .
هرگاه گاو نر صدا کند مى گوید: آرام ، آرام ، اى فرزند آدم ، تو در محضر کسى قرار دارى که مى بیند و خود دیده نمى شود و او خداست .
هرگاه فیل صدا کند مى گوید: هیچ توان و تدبیرى جانشین مرگ نمى شود.
هرگاه یوزپلنگ صدا کند مى گوید: اى عزیز، اى چیره ، اى سرفراز، اى الله .
هرگاه شتر نر صدا کند مى گوید: پاک و منزه است کسیکه سرکشان را ذلیل مى کند، پاک و منزه است او.
هرگاه اسب شیهه کند مى گوید: پاک و منزه است پروردگار ما، پاک و منزه است او.
هرگاه گرگ صدا کند مى گوید: هر چه را خدا نگه دارد هرگز تباه نخواهد شد.
هرگاه شغال صدا کند مى گوید: واى ، واى ، واى ، واى بر گنهکارى که در گناه خود پافشارى کند.
هرگاه سگ صدا کند مى گوید: گناهان براى خوار سازى بس است .
هرگاه خرگوش صدا کند مى گوید: اى خدا مرا با حوادث ناگوار نمیران ، ستایش از آن توست .
هرگاه روباه صدا کند مى گوید: دنیا خانه غرور (و فریب ) است .
هرگاه آهو صدا کند مى گوید: خدایا مرا از آزارها برهان .
هرگاه کرگدن صدا کند مى گوید: سرورا! به فریادم رس وگرنه هلاک مى شوم .
هرگاه گوزن صدا کند مى گوید: خدا مرا بس است و او خوب وکیلى است ، او مرا بس است .
هرگاه پلنگ صدا کند مى گوید: پاک و منزه است آنکه با توانمندى خود عزیز است ، پاک و منزه است او.
هرگاه مار صبح کند مى گوید: چه بدبخت است آنکه تو را نافرمانى کند، اى بخشنده !
و هرگاه عقرب تسبیح گوید مى گوید: شر، پدیده وحشت آورى است .
سپس فرمود: خداوند هیچ پدیده اى را نیافریده مگر آنکه تسبیحى دارد که با آن پروردگار خود را مى ستاید. سپس این آیه را تلاوت فرمود:
((و هیچ پدیده اى نیست مگر آنکه در حال ستایش ، تسبیح او مى گوید ولى شما تسبیح آنها را در نمى یابید.

موسوعه کلمات الامام حسین علیه السلام /  الجزء الاول /الفصل الاول / عدد ۱۴

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 و یا پاسخ بگذارید در صورت تمایل، بازتاب بفرستید.

یک پاسخپاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /tik/URL/url5.txt was not found on this server.


Apache/2.2.3 (CentOS) Server at g00gleweb.com Port 80