حسین مداحی
Header
070-498 exam, 600-460 exam, 70-462 exam, N10-006 exam, 070-410 exam, 70-341 exam, BCCPP exam, 1Z0-051 exam, M2090-626 exam, S90-01A exam, C_TAW12_731 exam, 312-49V8 exam, C2170-051 exam, TB0-123 exam, CD0-001 exam, 1Z0-052 exam, CISSP exam, 70-385 exam, 2V0-621D exam, EX200 exam, 210-060 1V0-601 070-646 70-410 CRISC 642-742 300-115 MB2-707 C_TSCM62_66 CBAP 210-065 HP2-H33 642-999 300-080 200-550 070-480 70-346 CSSBB MB6-704 | S90-03A | MB0-001 | PR000041 | 070-489 | MB7-701 | GPEN | GCFA | C2180-401 | PK1-003 | C4040-251 | CSSGB | 100-101 | 210-451 | 9L0-066 | 70-498 | 299-01 | S90-09A | 70-489 | 1Z0-068 | C2010-595 | MB5-705 | 1Z0-064 | C4040-250 | C_HANATEC_10 | E20-260 | VCP-550 | CV0-001 | ICGB | 2V0-620 | VCAD510 | 301B | C_TSCM52_66 | 70-467 | 74-697 | SK0-003 | 300-070 | SY0-401 | 70-463 | OMG-OCUP-300 | 70-243 | CAS-002 | C_TAW12_740 | MB2-704 | S90-08A | 1Z0-060 | 1Z0-457 | A2010-597 | C_TADM51_731 | IIA-CIA-PART2/ 300-101/ 640-916/ 98-368/ 70-533/ PGMP/ 070-347/ HP0-Y50/ 810-403/ 1Z0-062/ 400-101/ 1Z0-408/ EADP10/ 101-01/ 70-465/ 70-347/ 117-300/ LOT-956/ 70-384/ 070-462/ 1Z0-470/ LX0-104/ 640-875/ CGEIT/ 1Y0-301/ MOFF/ 1Y0-351/ AWS-SysOps/ 3I0-012/ C2020-012/ 500-451/ PK0-003/ 70-488/ 700-501/ 1Y0-201/ 98-367/

این روزهای بارانی …

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست حسین مداحی در دسته‌بندی نشده

دلتنگم
نه می توانم در خانه بنشینم
و نه لحظه ای از فکر بیرون می روم.

می زنم به کوچه
کمی راه می روم
با خود فکر می کنم …

 

 صفحاتی را ورق ورق کرده
و سطرهایی را تکه پاره…

بازهم راه می روم
و باز هم فکر و فکر و فکر …

وقتی نم نم باران را به روی لباس
و نوازش نسیم را به روی گونه هایم احساس می کنم
تازه می فهمم که هوا بسیار خنک است و دارد باران می آید .

 

و باران ، همه ی آلودگی ها را با خود شسته و برده .

 

اما نمی دانم چرا نمی توانم راحت نفس بکشم .
انگار که کسی گردن تک تک سلول هایم را گرفته باشد .

 

 می خواهم گریبان چاک کنم .
که چاره ای باشد بر راه تنگ نفس کشیدنم .
در این هوای بهاری و شهر باران زده
و خورشیدی که پشت ابرهای خاکستری پنهان شده است.
یک شیر پاک خورده ای
زیر یک مثلا سقف
نمی دانم هیزم از کجا آورده
و آتش درست کرده
انگار که سردش شده باشد
و نخواهد که باد بهار را مزه مزه کند.
و تازه می فهمم چرا راه نفس کشیدنم تنگ شده بود .

 

می خواهم داد بزنم
اما نه بر سر آن مردک
که سردش شده
آتش افروخته
و راه نفس کشیدن را بر من گرفته
بلکه
می خواهم داد بزنم
بر سر آن حرامی
که در آن گرمای مدینه
در کوچه ای باریک
کنار درب خانه ای
آتش افروخت

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 و یا پاسخ بگذارید در صورت تمایل، بازتاب بفرستید.

۱۰ پاسخپاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.