حسین مداحی
Header
070-498 exam, 600-460 exam, 70-462 exam, N10-006 exam, 070-410 exam, 70-341 exam, BCCPP exam, 1Z0-051 exam, M2090-626 exam, S90-01A exam, C_TAW12_731 exam, 312-49V8 exam, C2170-051 exam, TB0-123 exam, CD0-001 exam, 1Z0-052 exam, CISSP exam, 70-385 exam, 2V0-621D exam, EX200 exam, 210-060 1V0-601 070-646 70-410 CRISC 642-742 300-115 MB2-707 C_TSCM62_66 CBAP 210-065 HP2-H33 642-999 300-080 200-550 070-480 70-346 CSSBB MB6-704 | S90-03A | MB0-001 | PR000041 | 070-489 | MB7-701 | GPEN | GCFA | C2180-401 | PK1-003 | C4040-251 | CSSGB | 100-101 | 210-451 | 9L0-066 | 70-498 | 299-01 | S90-09A | 70-489 | 1Z0-068 | C2010-595 | MB5-705 | 1Z0-064 | C4040-250 | C_HANATEC_10 | E20-260 | VCP-550 | CV0-001 | ICGB | 2V0-620 | VCAD510 | 301B | C_TSCM52_66 | 70-467 | 74-697 | SK0-003 | 300-070 | SY0-401 | 70-463 | OMG-OCUP-300 | 70-243 | CAS-002 | C_TAW12_740 | MB2-704 | S90-08A | 1Z0-060 | 1Z0-457 | A2010-597 | C_TADM51_731 | IIA-CIA-PART2/ 300-101/ 640-916/ 98-368/ 70-533/ PGMP/ 070-347/ HP0-Y50/ 810-403/ 1Z0-062/ 400-101/ 1Z0-408/ EADP10/ 101-01/ 70-465/ 70-347/ 117-300/ LOT-956/ 70-384/ 070-462/ 1Z0-470/ LX0-104/ 640-875/ CGEIT/ 1Y0-301/ MOFF/ 1Y0-351/ AWS-SysOps/ 3I0-012/ C2020-012/ 500-451/ PK0-003/ 70-488/ 700-501/ 1Y0-201/ 98-367/

وداع با مسلم بن عقیل / ۲۴ روز تا مثنوی عاشقان

آبان ۲ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست حسین مداحی در دسته‌بندی نشده

حضرت پس از آنکه جواب کوفیان را مرقوم فرمودندند نامه را پیچیده و مهر زدند و سپس مسلم بن عقیل را – که رحمت خدا بر او باد – فراخوانده نامه را به او داد و فرمودند:
تو را به سوى کوفیان رهسپار مى کنم . این نامه هاى آنان به من است – و خدا به زودى کار تو را به آنگونه که دوست دارد و مى پسندد پایان مى دهد. امیدوارم من و تو در درجه شهدا باشیم . در سایه برکت و خیر خداوندى رهسپار شو تا به کوفه درآیى . چون به آنجا رسیدى نزد موثق ترین مردم آنجا جاى گزین و مردم را به پیروى من فراخوان و از کمک به خاندان ابوسفیان باز دار پس اگر آنان را در بیعت با من همداستان دیدى زود به من گزارش کن تا به خواست خدا طبق آن عمل کنم
سپس دست به گردن مسلم انداخت و با او خداحافظى کرد و هر دو گریستند.

موسوعه کلمات الامام حسین علیه السلام / فصل چهارم / شماره ی

 

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 و یا پاسخ بگذارید در صورت تمایل، بازتاب بفرستید.

پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.