امام آن افراد یا امام همه ی شیعیان ؟!

ابوهاشم الجعفری می گوید :

از نظر مالی در مضیقه بودم ، در فکر بودم که وضع مالی خود را طی نامه ای به امام حسن عسگری بنویسم اما خجالت کشیده و صرف نظر کردم .

وقتی به منزل آمدم دیدم که نامه ای از امام علیه السلام بهمراه صد دینار به اهل منزل داده شده است .

نامه را باز کردم و خواندم .

امام علیه السلام در آن نوشته بودند :

هر وقت احتیاج داشتی خجالت نکش و پروا مکن
و از ما بخـــواه که به خواست خدا به مقصود خود میــرسی

 

منبع : الارشاد شیخ مفید ص ۳۴۳ – مناقب آل ابی طالب لإبن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۳۹

 

پی نوشت : آیا امام حسن عسگری علیه السلام فقط امام مردم زمان خودشان بوده اند یا امام همه ی شیعه در همه ی اعصار ؟!

بخواه از او خواستنی هایت را ….