اگر اصلح با اقبال عمومی روبرو نباشد !

امروز گپی دوستانه با یکی از بزرگواران دفاع مقدس میزدیم
حرف بر این شد که چطور اصلح را بشناسیم
بعد صحبت از این شد که اگر آن اصلح با اقبال عمومی روبرو نبود ، آیا باز هم وظیفه داریم به او رأی بدهیم ؟
در پاسخ به من گفت :
اگر زمان امیر المومنین بودی و مثلا مثل امروز قرار به انتخاب اصلح بود و حضرت علی علیه السلام هم میان عده ای ؛ و تو باید انتخاب می کردی آیا به این فکر می کردی که حضرت امیر هم اقبال عمومی ندارد ؟
وقتی اصلح را شناختیم باید برای او مایه گذاشت .

پی نوشت ۱ : امام معصوم با احدی قابل قیاس نیست حتی آنکس که عصمتش ، عصمت اکتسابی باشد .140

پی نوشت ۲ : خیلی ذهنم روی سید محمد غرضی گیر کرده است .
احساس می کنم نه شهوت قدرت دارد و نه به دنبال مایه گذاشتن از همرزمان شهیدش علیرغم اینکه خود یک ” چریک ” بوده است و شاید کمتر کسی بداند !
نه کسی را ضایع کرده و نه به دنبال سیاه نمایی بوده.
وقتی از نسل چهارم ارتباطات صحبت کرد و توضیح مختصری که داد ، دیدم اشراف کاملی به تکنولوژی روز دنیا هم دارد .
تاریخ هم که خوب بلد است
سالها هم مدیر اجرایی بوده است .
چند تن از مدیران مخابرات را هم که دیدم از آنها از مدیریتش سوال کردم .همه بالاتفاق گفتند مرد بسیار مدیری است .